Vážený zákazníku,

V případě že máte zájem o výrobu šperku na zakázku neváhejte nás kontaktovat.

  Jestliže jste si vybrali zboží z naší nabídky  a znáte jeho požadovanou velikost, uveďte  jej v emailu a odešlete .

Na vámi uvedený e-mail odešleme potvrzení o vložení objednávky do databáze.
Později obdržíte na váš e-mail potvrzení o přijetí objednávky, kde bude Vaší objednávce přiřazen variabilní symbol, č. účtu naší společnosti a určena výše zálohy s výzvou o zaplacení (30% z celkové ceny zaokrouhlených na celé 500,- Kč nahoru).

Platbu musíte provést do 5 pracovních dnů; nezaplacení zálohy v tomto termínu se považuje za storno objednávky (není-li domluveno jinak). O připsání platby na náš účet jste do 48 hodin informováni e-mailem a vaše objednávka se předává do výroby.

O tom, že je vaše zboží dokončeno a připraveno k odebrání budete  vyrozuměni e-mailem.

Naše šperky, jsou označeny puncem Českého puncovního úřadu podle zákona č. 539/92 sb. o puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Ke šperkům osazeným diamanty (brilianty) dodáváme certifikát o pravosti a kvalitě kamene (vydává dodavatel), kde je udaný rozměr kamenů v mm, váha v karátech (ct), kvalita a barva diamantu.

 

Způsob a doba dodání zboží

Běžné dodací lhůty na veškeré zboží jsou 2 týdny, od předání zboží do výroby po úhradě zálohy ve výši 30% z ceny zboží.

Způsoby ukončení sjednané smlouvy

Kromě neuhrazení 30 % zálohy z ceny zboží ve lhůtě 8 dnů končí kupní smlouva též odstoupením od této smlouvy z naší strany, jestliže zákazník neuhradí hotově nebo dobírkou včas zbytek kupní ceny, a ze strany zákazníka pokud nebude zboží pro něho vyrobeno v souladu s jeho požadavky.

V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen vrátit (nikoliv dobírkou) nepoškozené, kompletní zboží včetně obalu a veškerého příslušenství spolu s doklady o nákupu zpět naší společnosti na vlastní náklady, resp. uhradit případné náklady společnosti s vrácením zboží spojené, a to ve lhůtě maximálně 8 dnů. Zákazníkovi budou vráceny dosud zaplacené finanční prostředky za zboží ve lhůtě 30 dnů.

Způsob reklamace (uplatnění záruky)

Záruka se vztahuje na vady materiálu a prokazatelné výrobní vady. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození (deformaci působením vnější síly), poškození povrchové úpravy (poškrábání) a poškození vzniklé nesprávným používáním výrobku. Záruka také zaniká při jakémkoliv zásahu do zboží třetí osobou. V případě jakéhokoliv požadavku na úpravu či změnu našeho výrobku (zmenšení, leštění, obnovení matování apod.), prosíme kontaktujte zásadně jen nás.

Vada vzniklá v důsledku chybně či neúplně zadaných informací zákazníkem v objednávkovém formuláři, se jako důvod reklamace neuznává.

Při uplatnění reklamace je potřeba zaslat zboží na vaše náklady na adresu  musí být k zásilce se zbožím připojeny vaše kontaktní údaje, název zboží, popis závady, datum a váš podpis a dále dodací list, záruční list, doklad o zaplacení. Zároveň uveďte prosím vaše telefonní číslo a e-mail, abychom vás mohli kontaktovat o stavu reklamace.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebude vada uznána a zboží bude vráceno zpět zákazníkovi na jeho náklady.
Je-li vada odstranitelná, odstraníme ji na své náklady v co možná nejkratší době.

Je-li vada neodstranitelná, po domluvě se zákazníkem nabízíme poskytnutí slevy, výměnu vadného zboží za nové nebo za jiný výrobek, popřípadě vrácení peněz formou složenky či složením předmětné částky na účet uvedený zákazníkem.
Naše společnost zajistí vyřízení reklamace v co možná nejkratší době. Vyhrazuje si však právo možnosti využít zákonné 30-ti denní lhůty pro vyřízení reklamace ode dne přijetí. Záruční doba je prodloužena o dobu reklamačního řízení.

                      Zaujal vás některý z našich výrobků, neváhejte nám napsat. 

Fotografie, na těchto stránkách jsou majetkem autora. Jejich kopírování, tisk a distribuce bez souhlasu majitele je v rozporu s autorským zákonem.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one